לאחר שלוש שנות פעילותבצלאל/יפו 23 נסגר במקום ובמסגרת המוכרים.

.After three years of activity, Bezalel/Yaffo 23 is closed in its location and form