Zephyr / Amnon Ben-Ami / 30.10.2012-11.01.2013

תערוכת יחיד לבןעמי, 
זוכה פרס אילנה אלוביק – בצלאל לציור 2012

אמנון בןעמי הוא אמןכותב. כתיבתו, שנסובה בעיקר על ציור, היא ציורית – ואילו הציור שלו משול לשירה. ההיבריד הזה, מעין כתבציור המאזכר היל וגריפים או ציורי קיר במערה – הוא בהבעת טבע ודימוי של הטבע“.

שיחה עם האמן אמנון בןעמי

בןעמי עובד זה שנים רבות במסגרות עצמאיות ושומר על קו נקי ויחודי שמשלב פופ ישראלי ורוחניות זנית. העבודות של בןעמי מתוארות לרוב כקלילות, פשוטות, בעלות דיוק מירבי ושווימשקל יוצא דופן. דימויים של גזיה ושל כפכף, של איש השעון על רגל אחת וסיגריה בפיו ושלהר סנטויקטואר שסזאן הרבה לצייר. הנושאים מגוונים, אך בכולם נושבת רוח הבוקר הקלילה צפריר.

אמנון בן עמי יליד 1955 ובוגר המחלקה לאמנות של האקדמיה בצלאל (1986) הציג תערוכות יחיד רבות ביניהן בסדנאות האמנים, גלריה שלוש, גלריה דביר ועוד. כמו כן, הציג גם בתערוכות קבוצתיות בברבור, מוזיאון עין חרוד אוניברסיטת חיפה, ומוזיאון תל אביב. בין הפרסים בהם זכה: פרס עידוד היצירה של משרד החינוך והתרבות (2008), פרס קרן ברנט ואנאלי ניומן (2006), פרס האמן הצעיר של משרד החינוך והתרבות (2001).

חברי ועדת השיפוט, פרופארנון צוקרמן, רבקה סקר, יגאל צלמונה, פרופנחום טבת, מיכל רובנר ונציג המשפחה, נימקו את בחירת הזוכה:

אמנון בןעמי הוא צייר מרתק שמרחיב ביצירותיו את הגדרת התחום ציורומאתגר את המוסכמות בקשר אליו. ציוריו מבוססים מחד גיסא על גישה מושגית, שכלתנית והישענות על חשיבה מעמיקה ועל ניסיון להבהרה של מושגים וחוויות כמו ראייהאו צבעועל מחקר של נושאים מתחום הציור. מאידך גיסא קורנת מציוריו התלהבות חושנית מהצבע ומעצם הנעת המכחול ויצירת הדימוי על המצע.

נראה שכל דבר בסביבתו הקרובה, בנאלי ככל שיהיה הופך בתהליך בלתי נלאה של יצירה עקבית לאמנות. היצירות של בןעמי הן אבסורדיות וניהיליסטיות לכאורה מבחינת פשטותן הרדוקטיבית ועם זה יש בהן עושר פרובוקטיבי ופיוטי, ועולה מהן אהבת ציור עצומה, חוכמה ויצירתיות, בצד עומק תיאורטינראה שעיסוקו המעמיק כלכך של בןעמי, במיוחד במרכיבים הקלאסיים של הציור עבודת מכחול, צבע (על השלכותיו החומריות, האופטיות וההיסטוריות), מצע, הופעת הדימוי הציורי, תולדות הציור – עושה אותו ראוי במיוחד להיות חתן הפרס בפעם הראשונה שהוא מוענק”.

 Press

ArtForum – April 2013

The Times of Israel – December 2012

כלכליסט – דצמבר 2012

עכבר העיר – נובמבר 2012

The Jerusalem Post Magazine – April 2012

קטלוג התערוכה

תכנית התערוכה

Advertisement

4 comments

  1. Opening: 30.10 7 PM
    Hours: Monday – Thursday 11:00-18:00
    Friday 11:00-14:00

  2. Pingback: צפריר | reDesign

  3. Pingback: Zephyr / A talk with Ben-Ami / אמנון בן-עמי בשיחה « Yaffo23

Comments are closed.

%d bloggers like this: