Experiments in Techniques of Awakening / תיעוד תערוכה

צילומים מאירוע הפתיחה

הישיבה החילונית מתארחת ביפו 23

חוקר הדת תומר פרסיקו מספר על ניאוחסידות

מניפולציה בסגנון חופשי / סדנת תצלומי אויר

פרויקט מתוך מעבדת החינוך של מעמותה“, המתארח ביפו 23. סדנה למיפוי עצמאי באמצעות עפיפון, מצלמה דיגיטלית ובקבוק פלסטיק. בהנחיית: חגית קיסר וזמר סטהסדנה מבוססת על שיטות שפותחו על ידי GrassrootsMapping.org, תיכנות בקוד פתוח המאפשרים מיפוי עצמאי באמצעות יצירת תצלומי אויר לשימוש חופשי. זוהי שיטה המאפשרת לאזרחים ולקהילות ליצור תצלומי אויר בקנה מידה מקומי וברזולוציה גבוהה, ככלי למעקב אחר תהליכים המשפיעים על מרחב המחייה. הסדנה כוללת מבוא תיאורטי, עבודה מעשית, ופענוח ראשוני של תוצרי הצילום. המצלמות שולחו ממרפסת הגג של יפו 23. לצפייה בתמונות


אימוני אייקידו ביפו 23 – התנגדות ללא התנגדות

מורים: דניאל הרמן, אסף מועלם, נועה שטיין

כנס ברית שלום 2012

בשנות העשרים של המאה הקודמת קמה בירושלים תנועת ברית שלוםשדגלה ברעיון מדינה משותפת, דולאומית, מהים ועד הירדן. בין מקימיה נמנו מרטין בובר, גרשום שלום, הוגו ברגמן. ב-2012 עלה רעיון הקמתה מחדש על ידי רונן אידלמן ויולי חרומצנקו

פלסטינימה בגלריה – Sho Qostak/מה הסיפור שלך?

פלסטין/צרפת, 2012, 54 דקות
שיחה עם הבמאי גמאל חלאילה

ערב פוטלוק רב תרבותי עם קהילת הפליטים ומבקשי המקלט מאפריקה בירושלים
ארוע מוזיקה ואוכלבעקבות פרויקט חדש ביפו 23 הכולל הוראת עברית לפליטים.

על התערוכה

Advertisements
%d bloggers like this: