Why Love Hurts / קבוצת מחקר עם פרופ’ אווה אילוז

Why Love Hurts

קבוצת מחקר מתקדמת עם פרופאווה אילוז

2011 – 2012

 –

משתתפים:

רועי ברנד/ שגית מזמר/ יהודית קקון / מתן דאובה/ רז גומא/ נירה פרג/ אלונה רודה/ אסתר שניידר / ליאת לביא/ רן קסמי/ גוליה פרמנטו/ רפרם חדד/ אלי פטל/ אפרת שווילי/ אלכסנדרה צוקרמן/ יעל סלומה/ ניר הראל/ עידו מיכאלי / יונתן טואיטו/ עילית אזולאי / עומר קריגר/ אתי אברגיל/
– 

‘Why Love Hurts’ הוא שמו של מחקרה האחרון של פרופאווה אילוז העוסק בסוציולוגיה של הרגשות: הפאתוס של כאב האהבה, והחיפוש התמידי אחר אהבת אמת‘. במסגרת קבוצת המחקר, נפגשים יוצרים משדות שונים של העשייה האמנותית עם פרופאילוז, למספר שעות אחת לחודש, בגלריה יפו 23.

האמנים המשתתפים בקבוצה, מציגים את עבודתם תוך דיון בנושאים הסוציולוגיים שעולים במפגשים, ובין השאר בקשר בין מאמריה האחרונים של אילוז בהארץלסוגיות סוציולוגיות באמנות הישראלית.

אחת לכמה מפגשים מוזמנים מרצים אורחים. בין היתר התארחו בקבוצה: פרופאריאל הירשפלד, והסוציולוג דר איתן ווילף.

Advertisements
%d bloggers like this: