Machines for Living / Inigo Manglano-Ovalle

Inigo Manglano-Ovalle, Always After

האמן האמריקאי איניגו מנגלאנואוואיה, שעבודתו תמיד אחרימוצגת כעת ביפו 23, מרבה להתעסק בשאלות על גלובליזציה וקידמה דרך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת. אולם הוא מצליח להפוך את התהליכים והכלים המדעיים לחסרי שימוש בהיכנסם לספירה האמנותית.

Inigo Manglano Ovalle, Always After

במיצבים הנשיקהואקליםביקש מנגלאנואוואיה לעסוק במערכת היחסים בין הארכיטקטורה המודרניסטית והכלכלה הגלובלית. בוידאו הנשיקהמתואר אדם מנקה את חלונות בית האדריכל מיס ואן דה רוהה, בעוד אישה הנמצאת בפנים הבית מאזינה למוזיקה. בשני המיצבים נמנעת מהצופה הקירבה להקרנה עצמה.

Inigo Manglano-Ovalle, The Kiss

Inigo Manglano-Ovalle, Climate

גם בעבודה תמיד אחריעוקב מנגלאנואוואיה אחר בניין שתכנן ואן דר רוהה. בוידאו זה הוא בוחר להתמקד בזכוכית השבורה שנאספה לאחר ניפוץ חלונות המכון הטכנולוגי באילנוי על ידי נכדו של האדריכל, כחלק מטקס שמבקש לקדם את שיפוץ הבניין.

מנגלאנואוואיה ערך את החומרים שצולמו במצלמה מהירה, כך שכל איזכור לריטואל רצח האבהושמט מהעבודה. הצופה נותר עם מחזור חלומי שבו קהל אנונימי יוצא מהבניין בעוד האמונים על הבניין מנקים שוב ושוב את ניצוצות שברי המודרניזם.

אופי המאורע אסון טבע, התקפת טרור או פעולות בנייה שגרתיות אינו מתבהר ותהליך הצפייה לא מגיע לכדי סיום או הבנה. הנרטיב נפרש כמעין סולם יעקב שלעולם אינו מגיע לסופו אלא חוזר פעם אחר פעם לנקודה בה לא ניתן להבחין בין קידמה למשבר המודרניסטים – נקודה שהיא כבר תמיד אחרי“.

לאתר של מנגלאנואוואיה

דף התערוכה

תכנית התערוכה

Advertisements
%d bloggers like this: