Machines for Living / Andrea Zittel’s Vehicle

רכב ההימלטות (escape vehicle) של אנדראה זיטל מגיע לתערוכה הקרובה ביפו 23, “מכונות לחיים“.  הקראוון, סמל לתרבות של חיים בתנועה, הוא חלק מסדרה של רכבי הימלטותשל האמנית האמריקאית אנדראה זיטל, והוא הושאל מאוסף מוזיאון ישראל לתערוכה זו. יפו 23 ביקש מליאור שביל להתאים את פנים העבודה, את הגג ואת הפונקציות השונות לתערוכה. שביל יצר סביבה הרמטית שמאפשרת לבחון את היחס בין הגוף למימד של שליטה והגנה

יצירותיה של זיטל שזורות סביב סביבתה שלה וחיי היוםיום הפרטיים, דרך אובייקטים פונקציונליים המבקשים למלא את כל צרכי האדם המודרני, במטרה להפוך את היומיומי לקל וליעיל יותר. מוצרים אחרים, כרכבי ההימלטות, פונים דווקא לפנטזיות ההתבודדות, ולמשאלה למבנה אוטופי הנפרד מן העולם, בו כל צרכי המחיה מכונסים למערכת פשוטה וקומפקטית. במטרה ליצור יחידת דיור מותאמת אישית, ויצירות אמנות שימושיות אחרות, המתעתעות בין הגבול של אמנות לעיצוב מוצר, זיטל הקימה תאגיד של אישה אחת, “A-Z Administrative Services”.

בתחילת שנות האלפיים היא ייסדה במדבר מרוחק בקליפורניה את “A-Z West”, שם המשיכה את מחקרה אחר התפישה העכשווית של חופש ושל שחרור אישי. היא ביקשה לבחון כיצד תפישת החופש עוצבה מחדש לחיים המודרניים, דרך ניסיונות הפרט לחמוק בין הסדקים.

Andrea Zittel’s Escape Trio

התערוכה תיפתח ב-20.3.12 בשעה 20:00, ותינעל ב-28.6.12. היא תלווה בקטלוג שיודפס ויתהווה במהלך התערוכה, בעיצובם ובקיטלוגם של מעין לוין והראל שרייבר.

לאתר של אנדראה זיטל

דף התערוכה

תכנית התערוכה

%d bloggers like this: