Green Line / Landscaped Rooftops On Yaffo Street

גג ירוק ביפו 23, צילום: הדמייה, ענר גלם

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, יפו 23, והאקדמיה האמריקאית בירושלים אירחו, במסגרת תכנית רזידנסי של האקדמיה, את דיוויד קרנובסקי, מתכנן ערים ויועץ למחלקת התכנון העירוני של עיריית ניו יורק. במסגרת התכנית נבחרו ארבעה יוצרים ואמנים ששהו בירושלים בין ספטמבר לדצמבר 2011, ושפעלו בשיתוף פעולה עם מוסדות תרבות ואקדמיה מקומיים.

במסגרת עבודתו, שם קרנובסקי דגש על שימור נכסי תרבות קיימים, ויצירת חללים ומקומות מפגש אמנותיים. בשהותו בירושלים הוא ביקש לחקור שימוש באסטרטגיות דומות לקידום אמנות ותרבות, ככלי לצמיחה ולהפחת חיים בעיר, בשיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים מקומיים וקבוצות אמנים.

בשיתוף עם יפו 23 והאדריכל איל רונן (המרצה במחלקה לארכיטקטורה באקדמיה בצלאל), תכנן קרנובסקי ליצור שטחים ציבוריים חדשים לעידוד שימושים אמנותיים ותרבותיים באזור. במסגרת ההצעה, מתוכנן קו ירוקלאורכו של רחוב יפו, באמצעות אייגנים, שיוקמו על גגות בתי הרחוב. הפרויקט המוצע הראשון, הממתין כעת על שולחן העירייה, הוא בניית שטח ציבורי – נווה מדבר ירוק על גגו של יפו 23, שישרת את העובדים ועוברי האורח בסביבת הבניין.

למידע נוסףAmerican Academy in Jerusalem

Advertisements
%d bloggers like this: