תרבות.אקלים Culture.Climate22.11.2011-03.02.2012

החלק הגדול יותר של הנשמה מצוי מחוץ לגוף.

טיפול בפנימי מצריך טיפול בחיצוני“.

היפוקרטס. אדמה, ימים, מקומות.

המודעות העולמית לתהליכים חברתיים ואקולוגיים תופסת יותר ויותר מקום בשנים האחרונות. בזמן הנוכחי, אנחנו עדים לשינוי מעיסוק בפרטי לעניין בקולקטיבי, מגישה קבוצתית או לאומית לתפישה גלובאלית ואוניברסלית. ארועים ומשברים חורגים מגבולות הפרט או המדינה ומעלים על פני השטח את העובדה כי הדברים קשורים אחד לשני האקלים קשור לכלכלה העולמית, שקשורה לפוליטיקה, לתרבות, לצרכים חברתיים מקומיים – וכל אלו משתקפים בדרכי התקשורת החדשות במורכבות שרק הולכת וגדלה.

העבודות המוצגות בתערוכה מפגישות מחדש את הסביבה עם החושיםכדבריו של אלפונוס הוגאוצר הביאנלה בסאופאולו ב-2002 וב-2004, ומי שאצר את עבודות הוידאו בתערוכה הנוכחית: ”תופעות אקלימיותשנתפסות יותר ויותר כנתונים יבשים העוברים דרך המדיהצריכות לעבור תירבות מחדשעל ידי מדידה של הטמפרטורות האסתטיות של גישות חדשות כלפי החיים“התערוכה מתבוננת בהתקבלות האסתטית של משבר האקלים, ומתחקה אחר ההשלכות המוסריות של תופעה שתקבע במידה רבה את עתיד הדורות הבאיםהחלוקה המקובלת בין תרבות מעשה ידי אדם מהצד האחדוטבע מהצד השניאיננה אפשרית עודהחוויה האסתטית מגלה את ההצטלבויות הרבות בין השניים.

Daniel Kiczales

השליח” של דניאל קיצלסאמן ומוזיקאי ירושלמיסולן ויוצר בהרכב יאפים עם גיפים“, היא קריאה פרשנית לתרבות האקלים המקומיתבירושלים של 2011. העבודה מתעדת את הנוף של עיסאוויה כפי שנראה מקמפוס בצלאל בהר הצופיםקיצאלס משתמש בנוף ובקולות המקומיים שהוא מייצרבמקרה זה המואזיןכברדימייד ומנכס אותו ליצירה מוזיקלית חדשההעבודה מודדת כביכול את המרחק בין שתי סביבות תרבותיות החולקות אקלים זהה.

 

שיחה עם דניאל קיצלס

Gudio van der Werve

Michael Sailstorfer

עבודות הוידאו של סימון פייטפול, מייקל סליסטרופר, תומאס מולקייר וגודיו ואן דרוורב מייצרות עולמות שבהן אקלים מעשי ידי אדם משתלב עם תרבות שהפכה לטבע.

Wanja Schaub

ואניה שאוב, אמן גרמני המבוסס בישראל, מייצר בסטודיו היברידים של בונזאיים מעצים מקומיים ישראליים. בחלל של יפו 23 יציג שאוב מיצב נייר וצמחיה המשתלבים יחד לכדי אטלס כרוך, יחד עם אקווריומים בהם הוא מייצר נופים וגנים קטנים המחקים רישומים ועבודות נייר של דירר, בויס ועוד. שאוב בוחר במהלך הפוך לזה של מסורת האמנות לפי טבע, ומייצר סביבות טבע לפי עבודות אמנות.

Atar Geva & Shahar Dor

עתר גבע ושחר דור, עובדים יחד בקבוץ עיןשמר בטווח שבין אקולוגיהחינוך ואמנות. האובייקט הפרפרומטיבי שיציגו מכיל בתוכו עקרונות מתוך אמנות המופע והפיסול יחד. זהו אובייקט פיסולי צף, עשוי פלסטיק שניתן למצוא בדרך כלל בשימוש בחקלאות ובפרט בגידול ירקות. האובייקט כולא בתוכו ומסמן כמות קבועה של אוויר, הנכנס אליו וזולג בזליגות ספונטניות – בעודו צף בחלל הגלריה.

Sharon Glazberg

שרון גלזברג, מציגה מיצב פיסולי שמעמיד שורת עצים מכוסים נוצות חיה, המחוזקים על העצים בעזרת מאווררים. “פסל חימתזה מאחד בין הצומח והחי בתנאי סביבה ואקלים מלאכותיים.

תכנית התערוכה

press release in english

מהעיתונות:

ז’ורנל, מעריב

Advertisements
%d bloggers like this: