Correspondences / 26.10.2010-31.10.2010

התכתבויות‘, תערוכה בינלאומית חגיגית, פותחת את יפו 23′, האתר החדש של בצלאל במרכז ירושלים. כמחווה למיקום הייחודי של האתר, במרכזיית הטלפונים הישנה שמעל הדואר המרכזי, הזמנו אמנים בינלאומיים להתכתב עם אמנים מקומיים וליצור יחדיו עשר עבודות משותפות.

במסגרת הפרויקט, אמנים בינלאומיים העבירו הוראות” לעבודות לאמנים מקומיים, ואילו האחרונים היו אלו שהוציאו אותן אל הפועל. חלק מהעבודות הן פרפורמטיביות וכוללות סדרה של פעולות שיבוצעו חי בחלל; חלק אחר כולל מיצבי פיסול, ווידאו, ואפילו גידול צמחים. התוצאות של התהליך מוצגות ביפו 23, אך משמעותן משתרעת בטווח שבין טקסט לממשות, כוונה וביצוע, הוראה ופרשנות. העבודות עצמן, אם כן, עוסקות באופן זה או אחר במלאכת התרגום.

התכתבויותבוחנת את אפשרות התקשורת והחליפין באמנות. העבודות, שנוצרו במיוחד עבור פרויקט זה, מתפרשות על פני מרחב גיאוגרפי ותרבותי עשיר, ומשקפות את הכלכלה הגלובלית, את הרשתות החברתיות וגם את אופני ההתקשרות האינטימיים בעידן הדיגיטלי. בעקבות תנועות כמו ”אמנות על פי הוראה” או ”אמנות דואר”, התערוכה הנוכחית בוחנת את האפשרות של סיכון, מקריות, שחרור ואובדן שליטה באמנות. היא משחקת עם הרעיון שהאמן כיום איננו יוצר עצמאי מבודד אלא פרשן בשדה תרבותי וחברתי נרחב.

אך מעבר לניסיונות של שנות ה-60 לשיחרור של האמנות מהאמן, תערוכת התכתבויותמציעה מודל של יצירה תוך שיתוף או החלפה של גוף בגוף ותודעה בתודעה. התערוכה הנוכחית מעמידה במרכז את הערך של התקשרות וחליפין ביצירה. בנוסף לשיחרור באמצעות מעקב אחר הוראות ולשיחרור של פעולה לא צפויה, מצטרפת טקטיקה חדשה של שיחרור: החופש לפעול בסביבה משותפת, החופש שרק בר–שיח נהנה ממנו, החופש המתכתב. הטקטיקה הזאת מיועדת לשחרר לא רק את הסוביקט הבודד או את יצירת האמנות אלא לאפשר ולממש את המרחב השיתופי עצמו.

בין האמנים המשתתפים: אתי אברגיל, מעין אליקים, ניר הראל, תכלת רם, מעין שטראוס, עפרי כנעני, פאבלו פרננדס זפאטה, גונתן קיטס, קולין שמפסו, לינדסי לאוסון, יערה כהן, דניאל יהל, אביב שחורי, רוני קרני, לי אורפז, אנדרו דהפרייטאס, ומיה מוצבסקי פרנס.

מן העיתונות
Artforum – November 2010
גלריה – אוקטובר 2010
גלריה – אוגוסט 2010

לתכנית התערוכה

press release in english

%d bloggers like this: