I See Darkness / חשיכה / Exhibition Program

פתיחה: יום חמישי, 27 בינואר 2011, 20:00

בערב הפתיחה, ובערב נוסף במהלך התערוכה, יציג האמן שי אזולאי עבודה חדשה, בליינד דייט, במסגרתה הוא מצייר בחושך ציור המונחה על ידי זכרונות ויזואליים אותם אסף מאישה עיוורת, שהקליטה עבורו את הסיפורים. הציור והסיפור נותרים במהלך התערוכה כעדויות למקום הבלתי ניתן לראייה.

תמונות מהפתיחה:

לדף התערוכה

Advertisements
%d bloggers like this: