חשיכה / I See Darkness / 27.1.2011-18.3.2011

התערוכה חשיכההיא מיקבץ של חמש עבודות יחיד שלאמנים, שזכו לחשיפה מועטה יחסית בארץ ושיצירתם הגיעה לבגרות ולעומק משמעותי. כולם, באופן בלתי תלוי, ביקשו החשכה באזור העבודה שלהם, וחלל התערוכה הפך לקופסה שחורה. המימד הפיזי המאחד בין העבודות – החשיכה – יוצר תנאי חישה אחרים מן הרגיל של החלל העצום; תפיסת החלל משתנה, ובהתאם גם תפישת המציאות. העבודות עצמן, בסופו של דבר, עוסקות במעבר הזה אל הצד האחר, האפל, הלא רציונלי או הלא מושגי של החוויה החושית.

Daug Fishbone

פרויקט ההיפנוזה“, עבודתו של דאג פישבון מ-2009, הוא מיצב וידאו של שני מסכים, הבוחן כיצד צופים באמנות מגיבים לגירויים תחת השפעה של היפנוזה. פישבון היפנט 12 אנשים, שחלקם הותנו לרמזים מסוימים בעבודה, והגיבו באופנים שונים.
 תגובות המהופנטים מול עבודת וידאו, מעלות שאלות על מניפולציה והתניה התנהגותית, ועל היחסיות בתפישה ובהבנה של עבודת אמנות. 
כמה טבעיות התגובות שלנו? כמה מוטים אנחנו להגיב באופן מסוים ולא אחר? ובאיזו קלות התפישה והתגובה שלנו יכולות להשתנות בהשפעת כוחות שמעבר למודעות שלנו?

שיחה בין רועי ברנד לדאג פישבון

Noa Gur

נועה גור מתייחסת במיצב הווידאו, “המדיום הוא המסר“, לנוף החיצוני הפנורמי, הנשקף מגג הבניין של יפו23, ולקולות הנשמעים מהקומה מתחת, ממשרד התקשורת שם היא ניסתה לערוך ראיון עם דוברת המשרד. באמצעות מיצב וידאו בן שלוש הקרנות, ממפה גור את המעל ואת המתחת של חלל התצוגה, שממוקם כאן ועכשיו בירושלים.


שיחה בין שגית מזמר לנועה גור

Shai Azoulay

שי אזולאי, מציג עבודה חדשה, בליינד דייט, במסגרתה הוא מצייר בחושך בערב הפתיחה ובערב נוסף במהלך התערוכה.
 מהלך הציור מונחה על ידי זכרונות ויזואליים אותם אסף מאישה עיוורת, שהקליטה עבורו את הסיפורים. במסגרת העבודה, מושמעים סיפוריה של האישה, בהם היא מתארת מקומות ויזואלים מיוחדים. הציור והסיפור נותרים במהלך התערוכה כעדויות למקום הבלתי ניתן לראייה.

שיחה בין רועי ברנד לשי אזולאי

Saskia Olde – Wolbers

בסרט הוידאו של האמנית ססקיה אולדהוולברס, ‘פלאסיבו‘, מוצג סיפורה של אשה השוכבת לצד המאהב שלה, שניהם בטיפול נמרץ, לאחר תאונת דרכים. במהלך הוידאו מתבהר ומסתבך הסיפור, והפתולוגיה מתגלה מתוך המונולוג אותו נושאת האישה. הסרט עצמו הוא מעבר בין דימויים נוזליים, של סביבה ואזור אותם קשה להגדיר סביבת חלום או דמדומים בין מצבי תודעה. 
הסביבה הויזואלית בסרט זה, כמו גם בסרטים אחרים של אולדהוולברס מהפנטת, ונראית במבט ראשון כמניפולצית מחשב אך לא כך, האמנית עבדה על הסביבה באופן ידני ועמלני.

שיחה בין שגית מזמר לססקיה אולדה וולברס 

Bat Sheva Ross

עבודתה של בת שבע רוס, ‘הצהרתיוצר‘, היא עבודת מיצב, פיסול והקרנת שקופיות של ציורים, המבוססת על שני פרקים מספר איוב. העבודה מעוררת שאלות של מתח בין דימוי לטקסט, בין צופה ליוצר, ושאלות לגבי האחריות של היוצר.

שיחה בין שגית מזמר לבת שבע רוס

מן העיתונות
טיים אאוט ירושלים – פברואר 2011

לתכנית התערוכה

Advertisements
%d bloggers like this: